Open an affiliate account has been opened
Account:
Password:

Your password has been also sent to the provided email address.

Календар API

ИнстаФорекс предлага на своите партньори да оценят новия многофункционален маркетингов инструмент - Календар API от официалния сайт на брокера. С помощта на тази услуга партньорите могат да поставят календара на Форекс на своите ресурси, като по този начин получават най-важните икономически новини, анализ на данни, прогнози и коментари за всеки събитие онлайн. Моля, имайте предвид, че изпращайки заявка с валиден партньорски профил, получавате календара за текущите и бъдещите седмици. За валиден партньорски акаунт параметърът "актуален" ще бъде премахнат от част от новината 5 минути след нейното пускане. Изпращайки заявка с невалиден или несъществуващ партньорски акаунт или без такъв, получавате календара за текущите новини и тези за в бъдещите седмици само с 40% от новините. Параметърът "актуално" ще бъде премахнат един час след пускането на новините. Календарът API е незаменим, полезен и компактен инструмент, специално проектиран за нашите партньори. Той ще подобри вашия ресурс, правейки го по-актуален и привлекателен. ИнстаФорекс предоставя на своите клиенти и партньори най-квалифицираните услуги, отговарящи на всички изисквания на съвременните услуги на Форекс пазара.

Документът съдържа примери за приложения за най-широко използваните езици за програмиране.

Пример C#

var sc = new CalendarServiceClient();
try
{ var news = sc.GetCalendar(Lang.En, new Account {Login = 123, Password = "qweqwe"});
sc.Close();
}
finally
{ if(sc.State != CommunicationState.Closed)
sc.Abort();
}

Пример PHP

require_once('nusoap.php');

$client = new soapclient('https://client-api.instaforex.com/soapservices/Calendar.svc?wsdl', true);

if ($err = $client->getError())
echo $err;
$parameters = array(
'lang' => {Език},
'account' => array( 'login' => {Вашият логин},
'password' => {Вашата парола}
)
);

$result = $client->call('GetCalendar', $parameters);

if ($client->fault) { echo 'Error';
print_r($result);
}
else {
if ($err = $client->getError()) {
echo $err; }
else {
echo 'Result - ';
print_r($result);
}
}
Вижте също
ИнстаФорекс портал за партньори © Copyright 2007-2021
Търгувайте на Форекс с ИнстаФинтех Груп